Arvode och RUT-avdrag

Om arbetet utförs hemma hos dig blir du berättigad till s.k. rutavdrag. Det innebär att du endast betalar 50% av arvodet. Resterande del står Skatteverket för.

Mitt arvode utgår med 800 kr per påbörjad timme men som framgår betalar du endast 50% eller 400 kr per påbörjad timme,  om arbetet utförs hemma hos dig.